سه نوع طرح مالی مختلف برای پرداخت وجود دارد:

۱) طرح پرداخت کامل و یک‌جا: در این طرح، به ازای هر ساعت آموزش منتشر شده، مدرس، حق‌التألیف یکجا و یکباره آموزش را دریافت می‌کند. در این طرح دریافتی مدرس، وابسته به فروش آموزش و استقبال دانشجویان نیست و مدرس از ابتدا کل مبلغ مرتبط با تدریس و انتشار آموزش را می‌داند و دقیقا همان را دریافت خواهد کرد.

۲) طرح مشارکتی (دریافت درصد مشارکت در فروش): در این طرح، مدرس در بازه‌های زمانی مشخص، سهم (درصد) مشخصی از فروش را تا زمانی که آموزش به فروش می‌رسد، دریافت می‌کند.

۳) طرح هیبرید (ترکیبی): در این طرح، محاسبات مالی به صورت ترکیبی از دو طرح فوق (طرح مشارکتی و طرح کامل و یک‌جا) است. یعنی نیمی از حق‌التألیف طرح کامل و یک‌جا، به اضافه نیمی از درصد فروش، به مولف پرداخت می‌شود.

تعیین امتیاز آموزشی

همه پرداخت‌های مالی مدرسین، با توجه به امتیاز آموزشی محاسبه می‌شود. برای مشاهده جزئیات، روی آکاردیون زیر، کلیک کنید.

تعیین امتیاز آموزشی - کلیک کنید

۱) طرح پرداخت کامل و یک‌جا

در این طرح مدرس مبلغ مشخصی (برحسب امتیاز و نیز مدت زمان آموزش) را به صورت کامل و یک‌جا دریافت می‌کند. برای مشاهده جزئیات، روی آکاردیون زیر، کلیک کنید.

طرح پرداخت کامل و یک‌جا - کلیک کنید

۲) طرح پرداخت مشارکتی

همان گونه که از اسم این نوع پرداخت مشخص است؛ درصدی از فروش آموزش مطابق جدول زیر به مدرس پرداخت می‌شود. برای مشاهده جزئیات، روی آکاردیون زیر، کلیک کنید.

طرح پرداخت مشارکتی - کلیک کنید

۳) طرح پرداخت ترکیبی (هیبرید)

در این طرح مدرس نیمی از حق‌التألیف را به صورت کامل و یکجا دریافت می‌کند و نیم دیگر آن را به ازای نیمی از درصد فروش آموزش دریافت می‌کند.

طرح پرداخت ترکیبی - کلیک کنید

در صورتی که تمایل دارید به هیأت علمی فرادرس بپیوندید و شروع به تدریس کنید، لطفا عناوین آموزشی مورد نظر خود را از طریق لینک زیر ارسال کنید.

تکمیل فرم تدریس و شروع انتشار آموزش – کلیک کنید