فرادرس آرمان خود را بر توسعه آموزش دانشگاهی قرار داده است و می خواهد که هیچ دانش و تجربه آموزش دانشگاهی نباشد که در پشت سد «سنتی بودن فضای آموزش»، فرصت ظهور شایسته نیابد. فرادرس، در نظر دارد دانش مدرسین و اساتید کشور را به آنهایی که طالب آن هستند برساند. این آرمان اصلی فرادرس است.

در ادامه توضیحاتی در مورد پرداخت های مالی به مدرسین، نوع و میزان آن آمده است.

توضیحات پرداخت مالی حق التألیف به مدرسین

دو نوع طرح مالی مختلف برای پرداخت وجود دارد.

۱) طرح پرداخت کامل و یک‌جا: در این طرح به ازای آموزش منتشر شده، مدرس آموزش، مبلغی را برای یکبار به عنوان حق التألیف آموزش دریافت می کند. دریافتی مدرس وابسته به فروش آموزش و استقبال دانشجویان از آن نیست و مدرس از ابتدا کل مبلغ مرتبط با ارائه آموزش را می داند و دقیقا همان را دریافت خواهد کرد. این طرح کمک می کند که مدرسین مطمئن باشند که دریافتی آنها، تحت الشعاع استقبال احتمالا کم از آموزش با عنوان خاص، قرار نخواهد گرفت.

۲) طرح مشارکتی (پرداخت تدریجی و درصدی حق اثر): اگر پلن مشارکتی انتخاب شود، مدرس در بازه های زمانی مشخص، سهم (درصد) مشخصی از فروش و درآمد را تا زمانی که آموزش به فروش می رسد، دریافت می نماید. در این پلن، پرداخت های مالی در بازه های سه ماهه و به صورت منظم انجام می شوند.

شروع همکاری آموزشی – کلیک کنید

۱) تعیین امتیاز آموزشی

همه طرح های مالی مدرسین فرادرس به امتیاز آموزشی وابسته هستند. با کلیک بر روی آکاردیون زیر می توانید جزئیات مربوط به محاسبه امتیاز را مشاهده کنید.

تعیین گروه امتیازی آموزش - کلیک کنید

۲) طرح پرداخت کامل و یک‌جا

در این طرح مدرس مبلغ مشخص و از پیش تعیین شده ای را به صورت کامل و یک‌جا دریافت می کند.

طرح پرداخت کامل و یک‌جا - کلیک کنید

۳) طرح پرداخت مشارکتی

همانگونه که از اسم این نوع پرداخت مشخص است، به ازای هر فروش، درصد مشارکت به مدرس پرداخت می‌شود. پرداخت‌های مربوط به طرح مشارکتی، در دوره‌های ۳ ماهه و به صورت منظم، انجام می‌شود.

طرح پرداخت مشارکتی - کلیک کنید

شروع همکاری آموزشی – کلیک کنید