مدرس گرامی،

با سلام؛

فرمی جهت مشخص شدن تاریخ حضور در استودیوی فرادرس، برای ضبط آموزش در انتهای صفحه آمده است. برای تکمیل فرم، لطفا به نکاتی که در ادامه آمده است، توجه نمایید.

نکات رزرو استودیوهای فرادرس

برای تکمیل فرم، لطفا به نکاتی که در ادامه آمده است، توجه نمایید.

نکات رزرو استودیو - کلیک کنید.

برنامه زمانی ضبط در استودیوهای فرادرس

در ادامه می توانید برنامه زمان های آزاد استودیوهای اختصاصی ضبط آموزش های فرادرس را مشاهده نمایید. و در نهایت فرمی که در انتهای صفحه آمده است را تکمیل نمایید.

برنامه زمانی استودیوهای فرادرس، اختصاصی ضبط آموزش ها - کلیک کنید.

تکمیل فرم

لطفا فرمی که در ادامه آماده است؛ تکمیل نمایید.

تکمیل فرم - کلیک کنید.