فرادرس

 

اطلاعات شخصی *

نام و نام خانوادگی پست الکترونیک تلفن همراه


اطلاعات مربوط به آموزش فرادرسی

عنوان آموزش فرادرسی *


تعیین امتیاز آموزشی *

مدرک تحصیلی عضویت هیات علمی دانشگاه


تالیف کتاب
تعداد کتاب چاپ شده: عدد

در صورتی که سابقه تالیف کتاب را دارید، اطلاعات کتاب (های) تالیفی خود را؛ در ادامه لیست نمایید.

توجه: در بخش «لینک اطلاعات تکمیلی»، لینک به مشاهده سند در کتابخانه ملی و یا یکی از سایت های فروش کتاب و یا سایت موسسه نشر کننده را وارد نمایید.

عنوان لینک اطلاعات تکمیلی


رتبه‌های برتر کنکور سراسری و المپیادهای علمی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا):
تعداد رتبه‌های تک رقمی در هر آزمون: عدد
تعداد رتبه‌های دو رقمی در هر آزمون: عدد
رتبه‌های سه رقمی در آزمون کارشناسی «رتبه کمتر از ۵۰۰»: عدد


تالیف مقاله در زمینه مرتبط با آموزش:
تعداد مقاله ژورنال یا کنفرانسی (اثر تالیفی مدرس): عدد

در صورتی که سابقه تالیف مقاله را دارید، اطلاعات مقاله(های) تالیفی خود را؛ در ادامه لیست نمایید.

توجه: لطفاً در بخش «لینک»، لینک به متن اصلی یا خلاصه مقاله را قرار دهید.

عنوان لینک


همکاری پیشین با فرادرس:
تعداد آموزش با مدت زمان «کمتراز ۵ ساعت»: عدد
تعداد آموزش با مدت زمان «بیشتر از ۵ ساعت»: عدد

در صورتی که سابقه همکاری پیشین با فرادرس را دارید، لینک اطلاعات همکاری(های) خود را؛ در ادامه لیست نمایید.

لینک آموزش در فرادرس


سابقه تهیه آموزشی ویدئویی (ناشرین مستقل دیگر به جز فرادرس):
تعداد آموزش با مدت زمان «نیم ساعت تا ۳ ساعت»: عدد
تعداد آموزش با مدت زمان «بیشتر از ۳ ساعت»: عدد

در صورتی که سابقه انتشار ویدئوی آموزشی (در یک وبسایت آموزشی یا شبکه انتشار ویدئویی مثل یوتیوب و آپارات و …)را دارید، لینک اطلاعات ویدئوی(های) خود را؛ در ادامه لیست نمایید.

لینک آموزش


امتیاز ویژه مدرسین فعال فرادرس
تعداد آموزش منتشر شده در ۴ ماه اخیر در فرادرس»: عدد


عنوان ایمیل فرم: محاسبه امتیازات مدرس - عنوان آموزش - نام و نام خانوادگی