مدرس گرامی،

با سلام؛

فرادرس برای شروع ضبط، شرایط و امکان ضبط آموزش ها را در دو حالت فراهم نموده است و با توجه به انتخاب هر کدام از آنها، موارد مربوطه پیگیری می شوند.

جهت ادامه مسیر و تنظیم قرارداد لازم است، تاریخ پایان ضبط مشخص شده باشد.

نکته: در صورت ضبط در استودیو، بعد از دریافت تائیدیه قرارداد و پاورپوینت آموزش (در صورت وجود)، تاریخ های دقیق جلسات ضبط در استودیو دریافت خواهد شد.

نکته: در صورت انجام ضبط در منزل، بعد از دریافت پاورپوینت (در صورت وجود)، هماهنگی های فنی جهت انجام ضبط با مدرس انجام می شود و سپس ضبط نهایی هماهنگ می شود و تائیدیه ایمیلی ارسال می شود.

تکمیل فرم

لطفا در فرمی که در ادامه آمده است، آخرین تاریخ تخمینی ضبط در استودیوی فرادرس و یا در صورت ضبط در منزل، تاریخ ارسال فیلم پایانی و کامل آموزش خود را به همراه اطلاعات مالی وارد نمایید.

تکمیل فرم - کلیک کنید.