Teachers Flow Test مدرس گرامی،

در این مرحله نیاز است که یک ضبط کوتاه برای هماهنگی های بیشتر فنی و محتوایی داشته باشیم.

ارسال ویدئوی پیش ضبط طی مراحل زیر صورت می گیرد.

۱) تهیه ویدئو توسط شما: در این مورد فایلهای راهنما در اختیار شما قرار گرفته است.

۲) آپلود ویدئو: راهنمایی در این خصوص در ادامه آمده است.

۳) تکمیل فرم آپلود: در انتهای همین صفحه

 

آپلود ویدئو در سرویس اشتراک فایل

فیلم ضبط شده را می توانید در سایت زیر، آپلود نمایید و لینک دانلود آن را با تکمیل فرمی که در ادامه آمده است، ارسال نمایید.

راهنمایی در مورد سرویس اشتراک ویدئو - کلیک کنید.

 

فرم آپلود ویدئوی پیش ضبط

به منظور آپلود ویدئوهای پیش ضبط، لطفا فرمی را که در ادامه آمده است، تکمیل نمایید.

تکمیل فرم ارسال ویدئو - کلیک کنید.