۱) پیشنهاد تهیه آموزش در فرادرس

اگر آموزش پیشنهادی شما میان آموزش‌های کنونی و یا در حال تهیه فرادرس که در این لینک (+) لیست شده‌اند، نمی‌باشد، شما می‌توانید پیشنهاد تهیه آن را مطرح نمایید. ما بر حسب میزان درخواست‌ها، انتشار آنها را پیگیری خواهیم کرد.

پیشنهاد تهیه آموزش در فرادرس – کلیک کنید

 

۲) نظرسنجی آموزش‌ها

 از آنجایی که همیشه نظرات و انتقادات دیگران موجب رفع نواقص و افزایش کیفیت خدمت‌رسانی در تمامی زمینه‌ها شده است؛ ما نیز از این گزینه مستثنی نیستیم و به منظور افزایش کیفیت آموزش‌ها و همینطور گسترش زمینه فعالیت خود به نظرات سازنده شما عزیزان نیازمندیم.

نظرسنجی آموزش‌ها – کلیک کنید

 

۳) درخواست تغییر نام کاربری

فرآیند تغییر نام کاربری توسط مدیرسایت فرادرس و حداکثر تا ۲۴ ساعت کاری انجام می گیرد.

درخواست تغییر نام کاربری – کلیک کنید

 

۴) تضمین کیفیت آموزش

کیفیت، خط قرمز تهیه و نشر آموزش ها در فرادرس می باشد. به گونه ای که نشر یک آموزش در فرادرس از مراحل مختلف بررسی و بازبینی علمی و فنی عبور می کند.

تضمین کیفیت آموزش – کلیک کنید

 

۵) هدیه آموزشی بیان نظر

شما می‌توانید با بیان نظر خود در مورد آموزش‌های فرادرس کمک کنید که خوبی‌ها و نقاط قوت آموزش‌ها مشخص شده و روز به روز بیشتر شوند و در مقابل نقاط ضعف آموزش‌ها با دیده شدن، رفع شده و گام به گام کمتر شوند.

هدیه آموزشی بیان نظر – کلیک کنید

 

۶) هدیه آموزشی

آرمان فرادرس گسترده کردن هر چه بیشتر دایره آموزش دانشگاهی در ایران و ارائه بهترین درس‌ها و آموزش‌ها به دانشجویان علاقه‌مند می‌باشد.

هدیه آموزشی – کلیک کنید